Wat is gietklei

Gietklei is een klei-water mengsel die gebruikt wordt bij het gieten in mallen. Dit mengsel wordt in poreuze gietmallen gegoten, deze zuigen het water uit de klei. Na enige tijd (ong. 20 min.) wordt de gietklei uit de mal gegoten en blijft er een kleilaag aan de binnenzijde van de mal achter.

 Afhankelijk van de tijd dat men de gietklei in de mal laat, kan men de dikte van de kleiwand, dus van het gegoten voorwerp, bepalen. Het resultaat is een holle vorm die gedroogd en gebakken kan worden. 

 

Het bereiden van gietklei

Voor een goede gietklei moet er een compromis gezocht worden tussen verschillende factoren. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de verschillende eigenschappen: vloeibaarheid, viscositeit en thixotropie. Deze eigenschappen zijn mekaars tegenover gestelde, daarom is het evenwicht snel instabiel. Het is dus zeer belangrijk om de gegeven recepten zo nauwkeurig mogelijk af te wegen en in de juiste volgorde toe te passen.

 Het is altijd het beste om een nieuw recept eerst uit te testen door een kleine hoeveelheid van de ingrediënten te mengen met water en een proef te maken. Zo kan men zien of de gebrande scherf wel geschikt is voor het beoogde gietwerk, en of het recept goed is.

 De aanmaak van een gietklei gebeurt in verschillende stappen: 

  • Eerst worden de droge ingrediënten afgewogen
  • Het deflocculant (natriumcarbonaat of dolaflux) wordt apart afgewogen en met het afgemeten water gemengd
  • Dan pas wordt de vloeistof met de droge stoffen gemengd
  • Als laatste wordt het natriumsilicaat (of waterglas) toegevoegd, eerst de halve hoeveelheid
  • De gietklei wordt nu goed gemengd en moet een nacht ’rusten’
  • De gietklei wordt gezeefd
  • De volgende de dag wordt eerst de vloeibaarheid en thixotropie nagekeken en vervolgens de rest van het waterglas toegevoegd
  • De gietklei is nu klaar voor gebruik

 

Nieuwste Vlog